Complexe vraagstukken? Tako de Jong ging er bewust naar op zoek. Na zeventien jaar werken in de autobranche, adviseert hij sinds een klein jaar bedrijven en overheden over duurzame mobiliteit. Met steeds wisselende opdrachtgevers, stakeholders, belangen en rollen is dat soms best ingewikkeld, maar vooral héél leuk. Het Online Masterclassprogramma ‘Samenwerken aan complexe opgaven’ maakte Tako meer ‘bewust bekwaam’ en bood vooral energie om creatief te blijven denken in ‘vloeibare’ tijden.

Ondanks de diversiteit van zijn opdrachten, ziet Tako een rode draad in zijn werk als adviseur communicatie en gedrag bij adviesbureau &Morgen. “Alles draait om innovatie”, vertelt hij. Oftewel: hoe kun je mobiliteit met inzet van de nieuwste technologie en kennis over onder meer communicatie en verkeersgedrag verduurzamen? Daar is Tako soms als projectleider mee bezig, dan weer als ideeëngenerator of juist als medebeleidsbepaler. “Die variëteit maakt mijn werk ook zo leuk. En het feit dat ik met stakeholders op allerlei niveaus schakel.”

Eerste klus voor Cleantech Regio

Tako’s eerste klus als adviseur was voor de Cleantech Regio. “Gemeenten waren graag bereid te investeren in snelle fietsverbindingen tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen, als bedrijven hun medewerkers ook daadwerkelijk zouden stimuleren om vaker de fiets te pakken naar het werk”, legt hij uit. Door te informeren, te enthousiasmeren en aan te jagen, kregen Tako en zijn collega’s de gewenste commitment van ondernemers en hielpen het fietsgebruik van hun werknemers stimuleren.
“In andere situaties zit ik vooral bij werkgevers aan tafel om samen te kijken hoe zij hun wagenpark kunnen verduurzamen, of denk ik juist met overheden mee hoe het duurzamer kan. De Regio Foodvalley help ik als mobiliteitsmakelaar verduurzamen.” En dan wordt al snel duidelijk, dat voor niet één vraag een kant-en-klaar antwoord klaarligt. Het is altijd zoeken, puzzelen, gaandeweg ontdekken en samen de juiste richting vinden. “De fietsactie die in de ene regio succesvol was, werkt in een andere juist helemaal niet”, illustreert Tako.

Masterclassthema’s: bruikbare leidraad

Tako ontdekte dat de thema’s die tijdens het Online Masterprogramma ‘Samenwerken aan complexe opgaven’ aan bod kwamen, samen een bruikbare leidraad vormen om stappen verder te komen. Het belang van relational contracting – kort gezegd draait dit om vooraf met alle stakeholders goed afstemmen waaraan je op welke manier wilt samenwerken – was bijvoorbeeld een eyeopener.
“Hier zorgvuldig aandacht aan besteden, gaat ook helpen om mijn eigen rol helder te maken in samenwerkingsprocessen”, zegt Tako. “Ook het expliciet maken van wat je nu precies wilt bereiken, is slim. Je dénkt snel dat alle samenwerkende partners hetzelfde willen: duurzame mobiliteit. Maar wat bedoelt iedereen daar eigenlijk precies mee? En welke beelden leven erbij?”

Flexibel inspelen op de actualiteit

Heb je als samenwerkingspartners die stip op de horizon scherp voor ogen, dan lukt het ook beter om al lerend organiserend flexibel in te spelen op veranderende situaties en daarin keuzes te maken, denkt Tako.
Neem de huidige coronacrisis, waardoor het aantal thuiswerkers in Nederland ineens zo’n beetje verdubbelde. Dan blijkt thuiswerken in veel gevallen dus wél te kunnen. Dat biedt nieuwe kansen in allerlei mobiliteitsprojecten en kan helpen bij het ontwikkelen van een andere mindset, merkt Tako.

Tijd nemen om elkaar te leren kennen

Tako herkende ook het belang van je meer in elkaar verdiepen als samenwerkende partners. Niet alleen is het handig om kennis te hebben van hoe besluitvormingsprocessen van stakeholders in elkaar zitten, ook helpt het om elkaar als persoon iets beter te kennen.
“Zelf werd ik laatst overvallen toen ik hoorde dat een opdrachtgever met zwangerschapsverlof ging. Doordat we alleen op afstand contact hadden gehad, had ik niet gezien dat ze in verwachting was. Maar het was ook niet ter sprake gekomen. Toch gek, achteraf. Ik ga nog meer aandacht besteden aan wie mijn samenwerkingspartners zijn. Wat drijft ze? Hoe denken zij persoonlijk over duurzame mobiliteit? Is zo’n project een ‘moetje’ voor iemand, dan kun je dat meteen openbreken en erover in gesprek gaan.”

Duiding van onze ‘vloeibare’ tijd

Het masterclassprogramma hielp Tako “bewuster bekwaam” te worden. De opzet met voor elk thema een webinar, huiswerk en masterclass was prettig, omdat je zo de hele week bezig bleef met een masterclassthema. En de duiding van de ‘vloeibare’ tijd waarin we nu leven, met verandering als constante, én wat dit betekent voor organisaties, samenwerken en leiderschap, was verhelderend. “Always plan fort the fact that no plan ever goes according to plan”, vat Tako bij monde van auteur Simon Sinek samen. “Zelf ben ik ‘klassiek’ opgevoed: je biedt mensen eerst kennis, dan gaan ze hun houding veranderen en dan hun gedrag aanpassen. Juist in deze coronatijd zie je dat het ook anders kan. Nu móesten we thuiswerken en kwam gedrag eerst. Achteraf rationaliseren en voelen we dat thuiswerken voordelen heeft en stellen we onze houding bij.”

Energie om zelf te experimenteren

Zo’n andere blik levert energie op, ook bij het adviesbureau. Zo denken Tako en zijn collega’s nu ook zelf na over de organisatie van hun eigen werk. “Wat hebben wij zelf geleerd van de afgelopen maanden thuiswerken en wat houden we vast? Hoe flexibel zijn wij zelf? En hoe maken wij ons eigen werk meer ‘vloeibaar’? Ons bureau gaat zelf meer experimenteren met een andere aanpak.”

 


 

Deze Online Masterclasses worden aangeboden door de Cleantech Regio in het kader van Cleantech Tomorrow: een programma waarin netwerkpartners in co-creatie met de regio creatieve denkers, verbinders, aanpakkers en oplossers mobiliseren en in sessies op zoek gaan naar oplossingen voor complexe opgaven. Tegen welke ‘hick ups’ lopen zij aan en hoe kunnen we deze doorbreken om met elkaar volgende stappen zetten naar een economisch sterke en schone toekomst?

Het online masterclassprogramma is een korte, online variant van de post hbo-opleiding Ondernemend Leiderschap voor Netwerkorganisatie en die is ontwikkeld door ACTIVITY Project Management Services en Saxion.