Complexe vraagstukken? Dagelijks werk voor Trix van der Linden. Als beleidsbemiddelaar wil zij overheden en organisaties helpen samenwerken als die maatschappelijke opgaven té complex vinden. En als lid van de Expertpool van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie kan zij vraagbaak zijn voor regio’s. Dit doet Trix met veel praktijkervaring als bagage. Toch bood het Online Masterclassprogramma ‘Samenwerken aan complexe opgaven’ van de Cleantech Regio een welkom kenniskader.

 Trix werkte in allerlei banen en rollen in wat zo mooi ‘het publieke domein’ heet. Tot mei 2018 was zij wethouder van gemeente Lochem en nu is zij aan de slag als zelfstandig adviseur. “Ik help organisaties samen oplossingen vinden voor vaak heel ingewikkelde opgaven”, legt Trix uit.

Maatschappelijke vraagstukken

Haar rol is die van mediator, op zoek naar de win-win voor alle partijen. En vooral een ‘win’ voor de samenleving. Want die opgaven waarmee geworsteld wordt, gaan meestal over zaken die ons allemaal raken. Neem de overgang naar duurzame energie, waarvoor regio’s zoals ook Cleantech Regio een Regionale Energie Strategie (RES) moeten maken.

Zo’n RES is uiteraard geen makkelijke klus. Hoe wordt die regio dan duurzamer? Waar komen die zonneparken of windmolens? En hoe kan de overheid inwoners meer en beter betrekken bij die plannen? En dat in een speelveld met veel organisaties die allemaal zo hun belangen en oplossingswensen hebben.

Loopt het bij het vinden van antwoorden op dit soort ingewikkelde vragen spaak, dan zijn onafhankelijke experts zoals Trix paraat om regio’s verder te helpen. “Toen ik het Online Masterclassprogramma tegenkwam, sloot dat mooi aan. Super dat de Cleantech Regio dit organiseert, ik heb me meteen aangemeld. Ook leuk dat iedereen zich kon inschrijven. Het werd zo een mooie mix van deelnemers van allerlei leeftijden, achtergronden en organisaties.”

Kenniskader aangereikt

En? “Het masterclassprogramma gaf een prima kader”, vindt Trix. “Ik heb tot nu toe veel gedaan vanuit intuïtie. Natuurlijk bracht ik kennis, vaardigheden en persoonskenmerken mee, maar door het masterclassprogramma vielen veel dingen op hun plek.”
Zo dacht Trix terug aan de periode waarin zij als bestuurder namens een aantal gemeenten met zorgaanbieders streefde naar gezamenlijke inkoop van jeugdzorg. Met de kennis van nu zegt zij: “Dat was eigenlijk één groot lerend netwerk. Al wilden gemeenten allemaal hetzelfde – voldoende en goede jeugdzorg – toch zijn zij zelf meer belerende, dan lerende organisaties. En dan waren er ook veel verschillende belangen. Hoe creëer je dan toch een omgeving waarin de juiste besluitvorming kan plaatsvinden?”

Relational contracting belangrijk

Wat had anders kunnen gaan? “Vooraf samen bewuster stilstaan bij de resultaten die we wilden bereiken, had het makkelijker gemaakt, denk ik.” Ook samen afspreken hoe je met elkaar wilt omgaan en wilt samenwerken – relational contracting – was goed geweest, denkt Trix. “Dat gebeurt in de praktijk heel weinig.” Veel herkenning was er ook, nadat masterclassthema’s als leiderschap, lerend organiseren en het eerder genoemde relational contracting voorbijkwamen. “Ik merk zelf hoe belangrijk het is om elkaar te kennen en elkaars belangen te herkennen. Daarom ga ik altijd op zoek naar een klik op relationeel niveau en benadruk graag de gelijkwaardigheid van samenwerkende partners.”

Samenwerken is een leerproces

Trix: “Deze tijd vraagt volgens mij om een ander soort leiderschap. Ikzelf raak geïnspireerd door de jongere leider Jacinda Ardern, de minister-president van Nieuw-Zeeland. Maar ook door de Duitse bondskanselier Angela Merkel en directeur Marjan Minnesma van Urgenda. Allemaal communicatief sterk, daadkrachtig, empathisch, flexibel en bereid tot leren.”

Over dit soort thema’s spart Trix graag verder met haar nieuwe masterclassnetwerk. “Wat zijn bijvoorbeeld goede voorbeelden van recent leiderschap? Hebben wij de jongere generatie leiders wel voldoende in beeld?” Wie weet is het een goed gespreksthema voor de gezamenlijke en ‘live’ afsluiting op 23 juni in de Gasfabriek in Deventer.

Trix: “Samenwerken aan complexe opgaven is een leerproces. Vroeger dacht ik dat de weg naar een oplossing van A naar B liep en zo verder. Zo werkt het niet. Juist door vallen en opstaan kom je tot een oplossing waarin alle partijen zich herkennen, maar die niet van tevoren vaststaat. Lukt het om iedereen mee te nemen in samenwerking, dan kan er plotseling zomaar iets subliems gebeuren.”

 


Deze Online Masterclasses worden aangeboden door de Cleantech Regio in het kader van Cleantech Tomorrow: een programma waarin netwerkpartners in co-creatie met de regio creatieve denkers, verbinders, aanpakkers en oplossers mobiliseren en in sessies op zoek gaan naar oplossingen voor complexe opgaven. Tegen welke ‘hick ups’ lopen zij aan en hoe kunnen we deze doorbreken om met elkaar volgende stappen zetten naar een economisch sterke en schone toekomst?

Het online masterclassprogramma is een korte, online variant van de post hbo-opleiding Ondernemend Leiderschap voor Netwerkorganisatie en die is ontwikkeld door ACTIVITY Project Management Services en Saxion.