Complexe vraagstukken? Die zijn wat projectleider Haske van Aken betreft “mega-interessant”. Dat is maar goed ook, want in haar werkveld van overheid, onderwijs en arbeidsmarkt in de Cleantech Regio komen die volop langs. Het Online Masterclassprogramma ’Samenwerken aan complexe opgaven’ gaf haar meer inzicht in die complexiteit en hoe je wicked problems kunt aanpakken.

Haske werkt samen met bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders van veel verschillende organisaties die allemaal hun eigen cultuur en spelregels kennen. Zij heeft te maken met de dynamiek van ‘politiek’ en met vraagstukken die steeds beïnvloed worden door veranderende wet- en regelgeving, of de actualiteit.

En dan kan het dus zomaar gebeuren dat opdrachten die je zelf of met je team moet uitvoeren, behóórlijk ingewikkeld worden. Dat wist Haske natuurlijk allang, maar toch bood de kennis die zij opdeed tijdens het Online Masterclassprogramma ’Samenwerken aan complexe opgaven’ meer duiding, inzicht en oplossingsrichtingen.

Eyeopener: relational contracting

“Nu wij door de coronacrisis scholingsplannen moeten bijstellen omdat veel mensen werkloos dreigen te raken, merk je dat het ondanks de urgentie toch lang duurt voor knopen worden doorgehakt”, merkt Haske. “We willen allemaal hetzelfde: mensen omscholen en aan het werk helpen in branches waarin ze hard nodig zijn. Maar van de weg daarhéén wil wel iedereen iets vinden.”

Het resultaat: vertraging. “Misschien kennen we elkaars belangen nog onvoldoende”, vermoedt Haske, “dat maakt een compromis sluiten dat voor alle partners werkbaar is, lastig.”. Het belang van relational contracting – één van de masterclassthema’s - was voor haar een eyeopener. Dit houdt, kort gezegd, in dat je vóór je inhoudelijk aan de slag gaat éérst zorgvuldig aandacht besteed aan hoe je wilt samenwerken. Hoe kom je tot besluiten? Wat is ieders mandaat? Hoe wil je met elkaar omgaan? Wat zijn ieders belangen? Wat is ons gezamenlijke doel?

“Ik merk dat ik nieuwe projectvoorstellen die binnenkomen, nu met andere ogen bekijk”, vertelt Haske. “Niet meteen door naar de inhoud en actie, maar eerst goede samenwerkingsafspraken maken.” Hieraan kan iedereen in een netwerk vanuit persoonlijk leiderschap bijdragen. Alleen al door oprechte interesse te tonen in wat de ander beweegt. “Ben je alleen op je eigen taartpuntje gericht, dan is het lastig om samen een taart te bakken en te serveren”, illustreert zij.

Nieuw netwerk

De opzet van het Online Masterprogramma sprak Haske aan. De colleges, podcast, het leesmateriaal en de huiswerkopdrachten met persoonlijke begeleiding. De kers op de taart was het wekelijkse interactieve webinar met andere professionals die in de Cleantech Regio die werken aan opgaven als energietransitie, schone mobiliteit en circulariteit.

“Deze mensen was ik anders niet tegengekomen, terwijl je elkaar juist vanwege die andere invalshoek goed kunt versterken. Ik zou het leuk vinden als we elkaar blijven opzoeken om te sparren over ingewikkelde problemen die we tegenkomen.” Speciaal de inbreng van de deelnemende trainees viel Haske op. “Luisterend, open-minded en heel breed kijkend naar wat mogelijk is: inspirerend!”

Beeld samenwerken scherper

Alle kennis en praktijk die langskwamen over samenwerking, lerend organiseren en persoonlijk leiderschap, scherpte Haskes beeld over samenwerken in de regio aan. “Ik zou graag willen dat we wicked problems meer buiten het politieke speelveld aanpakken en meer vanuit een lange termijnvisie.” Dat zou – met kortere lijntjes tussen beslissers en uitvoerders – haar werkveld een stuk minder complex maken.

Haske ging ook anders kijken naar lerend organiseren vanuit haar eigen leidinggevende rol bij het Leerwerkloket Stedenvierkant. “Wij zijn de hele dag bezig met ‘leren’ en ontwikkelen. Maar maken we zelf wel voldoende gebruik van ieders talent in ons eigen team? Ik ga meer mensen de kans geven om mee te denken over ingewikkelde vraagstukken.”

 Deze Online Masterclasses worden aangeboden door de Cleantech Regio in het kader van Cleantech Tomorrow: een programma waarin netwerkpartners in co-creatie met de regio creatieve denkers, verbinders, aanpakkers en oplossers mobiliseren en in sessies op zoek gaan naar oplossingen voor complexe opgaven. Tegen welke ‘hick ups’ lopen zij aan en hoe kunnen we deze doorbreken om met elkaar volgende stappen zetten naar een economisch sterke en schone toekomst?

Het online masterclassprogramma is een korte, online variant van de post hbo-opleiding Ondernemend Leiderschap voor Netwerkorganisatie en die is ontwikkeld door ACTIVITY Project Management Services en Saxion.