Vandaag is het Cleantech Tomorrow Café. Verschillende netwerkpartners delen hun kennis over de complexe uitdagingen die ze tegenkomen op weg naar een energie neutrale regio en circulaire economie.

We hebben nog nooit voor de uitdaging gestaan waar we nu voor staan. In 2016 heeft Nederland het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend waarin de EU-lidstaten met elkaar hebben afgesproken dat we in 2030 minimaal 40% minder CO2 moeten uitstoten.

Eigen vraagstukken

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden: iedereen is bezig om die doelstelling met elkaar te halen. Elk werkveld kent daarbij zijn eigen complexe vraagstukken. Zo zijn ondernemers in Apeldoorn en Epe bezig met de vraag hoe ze kunnen groeien, maar toch minder CO2 uitstoot kunnen realiseren en kijkt de Tafel Voedsel en Landbouw hoe ze lokale producten onder de aandacht kunnen brengen van consumenten.

CTT café

Wat het wicked problem ook is, elke uitdaging vraagt om nieuwe inzichten en ideeën. Om een andere manier van denken én doen. Cleantech Tomorrow buigt zich vandaag samen met netwerkpartners in de Cleantech Regio over allerlei uitdagingen. We delen de eerste kennis, ideeën en ervaringen die zijn opgedaan op weg naar concrete oplossingsrichtingen. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in dan in voor de nieuwsbrief.