Jongeren kiezen nog te weinig voor een opleiding in de techniek. Maar waar ligt dat nou aan en hoe kunnen we het tij keren? Onderwijsinstellingen, jongeren, kinderen, ouders én ondernemers gingen met elkaar het gesprek aan op zoek naar oplossingen en ideeën.

Er zijn meer vacatures dan ooit in de techniek en in de toekomst worden dit er alleen maar meer. Goed opgeleide vakmensen zijn én blijven dus belangrijk. Ook om de klimaatdoelstellingen te halen zijn veel technische mensen nodig. Maar hoe krijg je kinderen en jongeren warm voor techniek? En hebben ze eigenlijk wel een goed beeld van de banen in de techniek? Onder leiding van gespreksleider Wim den Blanken, werkzaam bij het Etty Hillesum Lyceum, probeerden de aanwezigen antwoord te vinden op deze vragen.

Invloed van ouders

De avond werd gehouden op initiatief van Cleantech Center Zutphen en maakt deel uit van Cleantech Tomorrow. Cleantech Regio haakt dit jaar aan bij partners en netwerken die bijeenkomsten organiseren rondom een Wicked Problem. In dit geval: Hoe maak je jongeren warm voor een baan in de techniek. Locatie van deze bijeenkomst was het Globe schoolrestaurant van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. Kennis en antwoorden verzamelen was het uitgangspunt. Bijvoorbeeld op vragen als: Wanneer vinden keuzes plaats en welke factoren spelen daarbij een rol? Hiervoor zijn verschillende groepen geïnterviewd; Kinderen uit het basisonderwijs, jongeren van het voortgezet onderwijs, hun ouders, ondernemers en schoolbestuurders. En wat blijkt? Het werk van de ouders wordt door de kinderen als voorbeeld genoemd voor datgene dat hun keuze bepaalt. Ook vriendjes en de sociale context blijken van groot belang voor jongeren bij het bepalen van een vervolgopleiding.

Lekker slopen

In de dialoog vertelden de kinderen dat ze meer techniek op de basisschool willen hebben. Lekker slopen en knutselen Daar ligt dus een taak voor het onderwijs. Organisator Martin Snijder van Aventus en het Cleantech Center: ‘Ouders en ondernemers hebben de indruk dat kinderen techniek anders ervaren. Kinderen hebben volgens hen geen idee meer van de look and feel van techniek en materialen. Bij techniek denken kinderen aan computers en telefoons, maar techniek is zoveel meer dan dat. We moeten kinderen dus meer uitdagen en kietelen en ze meenemen en stimuleren in hun talenten.’

Vroeg beginnen

Tijdens de avond waren alle groepen unaniem: Techniek moet al beginnen op de lagere school. En ook de BSO kan meer aandacht geven aan techniek.
Gerdy Pusceddu-Smoes, directielid van Rensink Totaalonderhoud: ‘Techniek is niet sexy. Jongeren kiezen helaas nog te weinig voor een opleiding in de techniek en huidige initiatieven leveren te weinig op. Kinderen, en dus ook meisjes!, moeten op jonge leeftijd al kennis nemen van techniek in al zijn vormen, stages moeten goed ingericht worden en de publieke opinie moet veranderen. Fijn om tijdens de avond direct al met Dorien Tarmastin, directeur van de Deventer Leerschool, commitment uitgesproken te hebben. Want: techniek is leuk! Vakmanschap is geweldig!’

Publieke opinie

De beeldvorming en maatschappelijke opinie ten opzichte van techniek moet ook veranderen. Dit geldt in zekere mate ook voor het VMBO onderwijs. ‘Verbind daarom basisonderwijs en voorgezet onderwijs aan het VMBO en het VMBO op haar beurt aan het MBO. Laat de huidige techniekstudenten voorbeelden worden voor de kinderen op de basisschool of laat kinderen praktijklessen volgen op het MBO’, zijn zomaar wat mogelijkheden die werden aangedragen. Ook hierin ligt een rol voor de ouders. Zij stuwen nu regelmatig hun kind omhoog, maar een technische opleiding is net zo waardevol. Bovendien doet dit omhoog stuwen geen recht aan de werkelijke capaciteiten van hun kind. Daarom is het belangrijk dat ook ouders een ander beeld van techniek wordt aangeboden en dat zij ook inzien welke carrièremogelijkheden er zijn.

Organisator Martin Snijder van Cleantech Center deelt tijdens Cleantech Tomorrow Café op 12-12 in de Deventer Schouwburg de resultaten van deze avond.