Energiekoplopers Apeldoorn-Epe, twintig grote bedrijven uit de proces- en maakindustrie, werken samen aan het verlagen van het fossiele energieverbruik. Afgelopen week waren ze te gast bij Exportslachterij Gosschalk uit Epe waar ze de masterclass duurzame energie van RVO volgden. 

Met behulp van enkele kengetallen kan elk bedrijf snel een afweging maken voor de verschillende mogelijkheden voor duurzame energie. RVO ontwikkelde hiervoor de Quickscan Duurzame Energie. Deze tool toont de globale kosten, terugverdientijd en eventuele subsidiemogelijkheden voor verschillende investeringen. Denk hierbij onder meer aan waterstof, wind, zon, biomassa, warmtepomp en geothermie. De softwaretool is voor iedereen toegankelijk op Quickscan Duurzame Energie.

 Meer in detail

Vooral de innovaties als warmteopslag (EnergyNest) en warmterugwinning voor corrosieve gassen (Heatmatrix) hadden de belangstelling van de bedrijven. Het invullen van de softwaretool bleek redelijk eenvoudig te gaan. Cruciale data voor het energieverbruik bleek echter niet altijd even makkelijk voorhanden. Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat bijvoorbeeld de draaiuren van ketels bij sommige bedrijven nog onbekend zijn. De scan leidt er dan toe dat er meer in detail gekeken wordt hoe het energiesysteem in elkaar zit. Een mooie bijvangst!

CleanTech Tomorrow Café

De bedrijven gaven unaniem aan dat het een interessante en zinvolle masterclass was. Tijdens het Cleantech Tomorrow Café op 12 december 2019 gaan een aantal van de bedrijven hun ‘learning points’ presenteren én hun aanpak voor het vervolg.