‘Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.’ Deze gevleugelde uitspraak van Pippi Langkous is sterk van toepassing op wat de elf trainees van Fast Forward van Saxion doen. De trainees hebben tijdens de laatste masterclass hun eigen wicked problem vastgesteld.

Met traditioneel projectmanagement red je het niet als je wicked problems wilt aanpakken. Met het post-hbo-ontwikkelingsprogramma Fast Forward van Saxion leren de trainees hoe ze complexe opgaven kunnen herkennen en aan kunnen pakken. Door middel van diverse masterclasses van Leo Witvliet, Emeritus professor van Nyenrode University, en programmaconsultant Marco Mud verdiepen de trainees hun kennis. Tijdens de laatste masterclass op 19 juli leerden de trainees onder meer de kenmerken van een complexe opgave, hoe ze grip kunnen krijgen én behouden op zo’n complexe opgave en definieerden ze zelf een wicked problem binnen de organisatie waar ze nu werkzaam zijn.

Thema's Cleantech Regio

Het is de bedoeling dat deze wicked problems gekoppeld worden aan een van de thema’s van Cleantech Regio. Dit zijn energietransitie, circulaire economie, vestigingsklimaat, leefomgeving, innovatiekracht, human capital en schone mobiliteit. ‘Dat was nog best een uitdaging’, aldus trainee Nicole van Stokkum (26). ‘Niet iedereen was al helemaal bekend met de thema’s, maar uiteindelijk hebben alle trainees een wicked problem vastgesteld, gekoppeld aan een thema.’ 

Grip op complexiteit

Nicole van Stokkum gaat als trainee voor een stichting voor kinderopvang en onderwijs het personeelsbeleid schrijven. ‘Dit past binnen het thema human capital. Mijn vraagstuk is complex omdat opvang en onderwijs steeds meer geïntegreerd worden. Ik onderzoek wat voor effecten deze integratie van twee verschillende organisaties op het personeelsbeleid heeft en hoe hier het beste mee om kan worden gegaan. Gelukkig krijg ik tijdens de masterclasses voldoende handvaten om grip te krijgen op de complexiteit. Een van de belangrijkste dingen die ik geleerd heb is dat verandering de enige constante is. Het is de kunst om daar op in te spelen. Dat vond ik een mooi inzicht.’

Krachten bundelen

Human Capital is een hot thema. Drie andere trainees hebben ook voor dit thema gekozen. ‘Zij constateerden dat er binnen de drie bedrijven of organisaties waar zij op dit moment werkzaam zijn, een soortgelijk issue speelt, al is het op heel verschillende schaalgrootte. Zo wordt er een afdeling, een organisatie en een stad onderzocht. Dat laatste is gekoppeld aan Deventer Informatiestad. Besloten is dat zij hun krachten bundelen en gaan onderzoeken wat de verschillen en overeenkomsten zijn binnen deze organisaties. Ook gaan ze kijken of een gezamenlijke aanpak zinvol is of dat iets anders nodig is.’

Presentatie 12 december

De trainees werken ook aan een kernmerkenkader voor de aanpak van wicked problems. Dat presenteren zij op 12 december tijdens het Cleantech Tomorrow Café aan ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Fast Forward is een programma van Saxion waarbij trainees aan de slag gaan bij bedrijven in Oost-Nederland en parallel een post-hbo-ontwikkelprogramma volgen. Cleantech Regio organiseert in samenwerken met Fast Forward en Deventer Informatiestad deze reeks masterclasses. 

Lees het ook het artikel over de vorige masterclass en de white paper Wicked Problems