Tecnhiek is niet sexy. En jongeren kiezen te weinig voor een opleiding in de techniek. Maar waar ligt dat nou aan en hoe kunnen we het tij keren? Op initiatief van Cleantech Center zijn onderwijsinstellingen, jongeren, kinderen, ouders én ondernemers hierover het gesprek met elkaar aan gegaan. Want hebben kinderen en jongeren eigenlijk wel een goed beeld van de banen in de techniek? Samen met onder meer Deventer Leerschool en Rensink Totaalonderhoud ging Cleantech Center op zoek naar antwoorden. 'Techniek is leuk! Vakmanschap is geweldig!’ aldus een van de ondernemers.' 

Oplossingen vinden voor complexe puzzels: dat doet Cleantech Tomorrow 2019. Kinderen en jongeren warm maken voor techniek is een van de vele vraagstukken die tijdens Cleantech Tomorrow Tour behandeld wordt.
Cleantech Center Zutphen is partner van Cleantech Regio en Cleantech Tomorrow. 

Het vraagstuk

Er zijn meer vacatures dan ooit in de techniek en in de toekomst worden dit er alleen maar meer. Goed opgeleide vakmensen zijn én blijven dus belangrijk. En om de klimaatdoelstellingen te halen zijn ook veel technische mensen nodig. Daarom buigt Cleantech Center zich over het Wicked Problem:
Hoe krijg je kinderen en jongeren warm voor techniek

Op initiatief van Cleantech Center Zutphen bogen kinderen uit het basisonderwijs, jongeren van het voortgezet onderwijs, hun ouders, ondernemers en schoolbestuurders zich over deze vraag, maar ook over de vragen:

  • Hebben kinderen en jongeren eigenlijk wel een goed beeld van de banen in de techniek?
  • Wanneer vinden keuzes plaats?
  • Welke factoren spelen daarbij een rol?

Lees hier een verslag van de bijeenkomst en ook wat mogelijke oplossingen zijn. 

Organisator Martin Snijder van Cleantech Center en Aventus deelt tijdens Cleantech Tomorrow Café op 12-12 in de Deventer Schouwburg de resultaten van deze avond.